ljsq.net
当前位置:首页 >> 中医十八反和十九畏歌诀 >>

中医十八反和十九畏歌诀

本草言明十八反,半蒌贝蔹芨功乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦。 硫磺原为火中精,朴硝一见便相争,水银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧,巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情,丁香莫与郁金见,牙硝难合荆三棱,川乌草乌不顺犀,人参最怕五灵脂,官桂善能调冷...

十八反口诀:本草明言十八反,半蒌贝蔹芨攻乌,藻戟遂芫具战草,诸参辛芍叛藜芦。 十九畏口诀:硫黄原是火中精,朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧。巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情。丁香莫与郁金见,牙硝难合京三棱。川乌草乌不...

十八反十九畏歌诀分别如下: 1、十八反歌诀 本草明言十八反, 半萎贝蔹芨攻乌。 藻戟芫遂俱战草, 诸参辛芍叛藜芦。 解析:乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白芨;甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花;藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。 2、...

十八反:第一句:本草明确的指出了十八种药物的配伍禁忌。 第二句:半(半夏)蒌(瓜蒌)贝(贝母)蔹(白蔹)芨(白芨)攻击或与乌(乌头)相对。第三句:藻(海藻)戟(大戟) 遂(甘遂)芫(芫花)都与草(甘草)不和。第四句:诸参(人参、党参、沙参、元参等所有的...

你好,中药讲究七情配伍。有单行,相需,相使,相杀,相反,相畏,相恶。十八反,十九畏分别属于相反,相畏范畴。相反的药物配伍在一起会增加毒性,相恶的药物配伍在一起会限制相互毒性。十八反,十九畏的药并不是绝对不能用的。偶尔开处方会利...

十八反:半夏、瓜蒌、贝母、白芨、白蔹攻乌头,海藻、大戟、甘遂、芫花战甘草,人参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药叛藜芦。 十九畏:硫磺原是火中精,朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧。巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情。...

十八反歌:两种药物同用,发生剧烈的毒性反应或副作用,称相反。文献记载有十八种药物相反,故称十八反。“本草明言十八反,半蒌贝蔹及攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦。” 十九畏歌:两种药物同用能产生或增强毒性或副作用。 “十九畏”歌诀...

十八反歌诀:半蒌贝蔹芨攻乌 藻戟遂芫具战草 诸参辛芍叛藜芦(甘草反甘逐、大戟、海藻、芫花;乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白及;藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。) 十九畏歌诀:硫黄原是火中精,朴硝一见便相争。 水银莫与砒霜...

十八反歌诀 本草明言十八反,半萎贝蔹芨攻乌。藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦。 十九畏药歌诀 硫黄原是火中精,朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧。 巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情,丁香莫与郁金见,牙硝难合京三棱。 川乌草乌不...

shí jiǔ wèi yào gē jué 十九畏药歌诀 liú huáng yuán shì huǒ zhōng jīng ,pǔ xiāo yī jiàn biàn xiàng zhēng 。shuǐ yín mò yǔ pī shuāng jiàn ,láng dú zuì pà mì tuó sēng 。 硫黄原是火中精,朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见,狼毒最怕密...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljsq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com